Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13445
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDE GROOT, Gerard-Rene-
dc.contributor.authorvan der Mei, A.P.-
dc.contributor.authorvan den Bogaert, S.C.G.-
dc.date.accessioned2012-03-20T10:02:24Z-
dc.date.available2012-03-20T10:02:24Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2011 (6), p. 188-199-
dc.identifier.issn1382-4120-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/13445-
dc.description.abstractIn de zaak Ruiz Zambrano heeft het Hof van Justitie verklaard dat een staatsburger van een derde staat zich op artikel 20 VWEU kan beroepen om aanspraak te maken op het recht van verblijf en afgifte van een werkvergunning in de lidstaat waar zijn ten laste komende kinderen verblijven en waarvan zij de nationaliteit bezitten. Deze uitspraak heeft potentieel vergaande gevolgen voor het EU-recht en de ontwikkeling van de beginselen inzake het EU-burgerschap in het algemeen, en voor de rechtspositie van EU-burgers die geen gebruik hebben gemaakt van hun vrije verkeersrechten in het bijzonder. Bijna twee maanden later echter oordeelde het Hof van Justitie in de zaak McCarthy dat EU-burgers die nooit hun recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend, zich niet kunnen beroepen op het EU-burgerschap om het verblijf van hun echtgenoot die uit een derde land komt, te regulariseren. Het heeft er dus alle schijn van dat het Hof van Justitie in McCarthy al meteen de eerste gelegenheid te baat heeft genomen om eventuele scherpe kantjes van Ruiz Zambrano af te vijlen.HvJ EU (Grote Kamer) 8 maart 2011, zaak C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano/Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), n.n.g. en HvJ EU (Derde Kamer) 5 mei 2011, zaak C-434/09, Shirley McCarthy/Secretary of State for the Home Department, n.n.g.-
dc.language.isonl-
dc.titleDe arresten Ruiz Zambrano en McCarthy : Het Hof van Justitie en het effectieve genot van EU burgerschapsrechten-
dc.typeJournal Contribution-
dc.identifier.epage199-
dc.identifier.issue6-
dc.identifier.spage188-
dc.identifier.volume2011-
local.bibliographicCitation.jcatA3-
local.type.refereedNon-Refereed-
local.type.specifiedArticle-
dc.bibliographicCitation.oldjcatA2-
item.accessRightsClosed Access-
item.fullcitationDE GROOT, Gerard-Rene; van der Mei, A.P. & van den Bogaert, S.C.G. (2011) De arresten Ruiz Zambrano en McCarthy : Het Hof van Justitie en het effectieve genot van EU burgerschapsrechten. In: Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2011 (6), p. 188-199.-
item.fulltextNo Fulltext-
crisitem.journal.issn1382-4120-
Appears in Collections:Research publications
Show simple item record

Page view(s)

6
checked on Jun 28, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.