Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13478
Title: Mag de regering geheimen hebben voor het parlement? Geen commentaar
Authors: MOONEN, Toon 
Issue Date: 2011
Publisher: Intersentia
Source: Declerck, Charlotte; Foubert, Petra; Ooms, Anne (Ed.). Geheimen in het recht, p. 5-28
Abstract: Als informatieverwerving bij de controle zo belangrijk is, wat zijn dan de verplichtingen van de uitvoerende macht? Heeft een regering een grondwettelijk recht om te weigeren bepaalde gegevens ter beschikking te stellen van het controlerende parlement? In deze bijdrage zal de parlementaire toegang tot informatie van de uitvoerende macht in het kader van de controletaak op federaal en Vlaams niveau worden onderzocht. Eerst komen de middelen aan bod waarop de volksvertegenwoordigers een beroep kunnen doen om die informatie te verwerven. Daarna lichten we de factoren toe die een beperkend effect hebben op die informatieverwerving. De laatste jaren zijn er zowel federaal als in Vlaanderen echter initiatieven genomen om de informatiedoorstroming richting parlement te verbeteren. Ten slotte staan we even stil bij het feit dat de uitwisseling van informatie tussen alle staatsmachten een complexe aangelegenheid is.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13478
ISBN: 978-94-0000-245-6
Category: B2
Type: Book Section
Validations: vabb 2012
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.