Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13551
Title: Dossieronderzoek naar de klinische indicator "ongeplande opnames op de intensieve zorgen komende vanuit een hospitalisatieafdeling"
Authors: MARQUET, Kristel 
CLAES, Neree 
DE TROY, Elke 
KOX, Gaby 
Weekers, Frank
VLEUGELS, Arthur 
Issue Date: 2011
Publisher: Acco
Source: Vlaamse Vereniging Intensieve Zorgen verpleegkundigen (Ed.). Jaarboek voor de Intensieve Zorgen Verpleegkundige, p. 154-154
Abstract: Doelstelling: Het in kaart brengen van de klinische indicator "ongeplande opname op intensieve zorgen" door middel van een dossieronderzoek. Methodologie: (1) retrospectief dossieronderzoek van alle ongeplande opnames op intensieve zorgen in een Limburgs ziekenhuis gedurende twee maanden (2) chirurgische, inwendige, gemengde intensieve zorgen eenheden en cardiac care unit werden geïncludeerd (3) de ongeplande opnames werden geselecteerd door de hoofden van de intensieve zorgen eenheden en patiëntveiligheidscoördinator (4) vervolgens werd het patiëntendossier van deze patiënten geanalyseerd naar demografische, klinische en outcome parameters (5) een anesthesist beoordeelde aan de hand van het dossier de American Society of Anesthesiologists(ASA)score Conclusie: (1) 13,9% van de opnames op intensieve zorgen zijn ongepland (2) deze patiënten hebben veel verzorging nodig, toch overlijdt bijna 1 op 3 patiënten binnen 3 maanden. Het is daarom belangrijk het zorgverloop van deze patiënten beter te kennen om mogelijks de UIA te voorkomen (3) in tweede instantie wordt daarom met een klinisch team bestaande uit een arts, een apotheker en een verpleegkundige nagegaan waarom de patiënt ongepland op intensieve zorgen wordt opgenomen, zodat gerichte verbetertrajecten kunnen opgestart worden om te komen tot een meer kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg (4) heden wordt het onderzoek uitgebreid naar andere Limburgse ziekenhuizen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13551
ISBN: 978-90-334-8649-4
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 21, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.