Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13559
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDEVISCH, Oswald-
dc.contributor.authorDREESEN, An-
dc.contributor.authorPETERMANS, Ann-
dc.contributor.authorCastermans, H.-
dc.date.accessioned2012-04-13T07:12:58Z-
dc.date.available2012-04-13T07:12:58Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/13559-
dc.description.abstractElk dorp verandert door de jaren heen. Overal wordt er wel afgebroken, gerenoveerd en bijgebouwd. Niet elke verandering is echter even positief. Er blijkt nood aan sturing, wat op verschillende manieren kan. Op zoek naar een middenweg tussen een erg dwingende dan wel erg losse aanpak vanwege het beleid is er binnen dit project voor gekozen om de hulp van bewoners in te roepen. Samen met hen is er nagedacht over wat hun dorp nu juist zo uniek maakt. Het project zet, met andere woorden, in op participatie, niet als middels om concreet ruimtelijk beleid uit te stippelen, wel als instrument om bewoners en beleidsvoerders bewust te maken van de ruimtelijke impact van individuele beslissingen en om hen op een andere manier naar hun eigen dorp te leren ijken. Het achterliggende idee is om transformatieprocessen niet restrictief te sturen (door regels op te leggen) maar proactief (door bewustmaking en beeldvorming). Deze publicatie bestaat uit twee delen, waarvan dit het tweede deel is.-
dc.description.sponsorshipProvincie Limburg (Provinciaal Plattelandsloket), de Vlaamse Gemeenschap (Vlaamse Landmaatschappij) en Europa (Programma voor Plattelandsontwikkeling)-
dc.language.isonl-
dc.publisherOnderzoeksinstituut ArcK-
dc.titleDraaiboek voor het participatief uitwerken van dorpsontwikkelingsvisies. Deel 2: instrumenten-
dc.typeResearch Report-
local.format.pages74-
local.bibliographicCitation.jcatR2-
local.publisher.placeDiepenbeek-
local.type.refereedRefereed-
dc.bibliographicCitation.oldjcatB4-
item.accessRightsClosed Access-
item.fulltextNo Fulltext-
item.fullcitationDEVISCH, Oswald; DREESEN, An; PETERMANS, Ann & Castermans, H. (2009) Draaiboek voor het participatief uitwerken van dorpsontwikkelingsvisies. Deel 2: instrumenten.-
item.contributorDEVISCH, Oswald-
item.contributorDREESEN, An-
item.contributorPETERMANS, Ann-
item.contributorCastermans, H.-
Appears in Collections:Research publications
Show simple item record

Page view(s)

8
checked on Sep 7, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.