Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13664
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDE SCHEPPER, Ellen-
dc.contributor.authorVAN PASSEL, Steven-
dc.contributor.authorMANCA, Jean-
dc.contributor.authorTHEWYS, Theo-
dc.date.accessioned2012-05-21T14:12:22Z-
dc.date.available2012-05-21T14:12:22Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNieuwsbrief Milieu en Economie, 26 (2)-
dc.identifier.issn0920-6965-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/13664-
dc.description.abstractIn dit artikel wordt een kosten-batenanalyse uitgevoerd van een fotovoltaïsch geluidsscherm in België, waarbij de overheid eigenaar zou zijn van het geluidsscherm en een investeerder zou worden aangetrokken voor het gebruik van dit scherm als substructuur voor zonnepanelen. De bijhorende ecologische baten van geluidsvermindering en vermeden CO2-uitstoot worden mee opgenomen in de analyse. Hoewel de berekeningen aantonen dat een fotovoltaïsch geluidsscherm 'winstgevend' is voor beide partijen, is er in België tot op heden nog geen dergelijk scherm terug te vinden.-
dc.language.isonl-
dc.titleHaalbaarheidsstudie van fotovoltaïsche geluidsschermen in België-
dc.typeJournal Contribution-
dc.identifier.epage2-
dc.identifier.issue2-
dc.identifier.spage1-
dc.identifier.volume26-
local.format.pages2-
local.bibliographicCitation.jcatA3-
local.type.refereedRefereed-
local.type.specifiedArticle-
dc.bibliographicCitation.oldjcatA2-
dc.identifier.urlhttp://www.nieuwsbriefmilieueneconomie.nl/index.php/onderzoek/175-haalbaarheidsstudie-van-fotovoltaische-geluidsschermen-in-belgie-
item.fulltextNo Fulltext-
item.accessRightsClosed Access-
item.contributorVAN PASSEL, Steven-
item.contributorMANCA, Jean-
item.contributorTHEWYS, Theo-
item.contributorDE SCHEPPER, Ellen-
item.fullcitationDE SCHEPPER, Ellen; VAN PASSEL, Steven; MANCA, Jean & THEWYS, Theo (2012) Haalbaarheidsstudie van fotovoltaïsche geluidsschermen in België. In: Nieuwsbrief Milieu en Economie, 26 (2).-
crisitem.journal.issn0920-6965-
Appears in Collections:Research publications
Show simple item record

Page view(s)

14
checked on Jun 30, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.