Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13672
Title: What’s in a name: over de kwalificatie van overeenkomsten en het onderscheid tussen huur en aanneming
Authors: Van Den Bergh, Bart 
Issue Date: 2011
Source: Rechtskundig weekblad, 2011-2012 (12), p. 565-569
Abstract: 1. De aanneming van werk is een overeenkomst waarbij een persoon zich ertoe verbindt tegen betaling van een prijs een bepaald intellectueel of stoff elijk werk te verrichten voor een ander door het stellen van materiele handelingen. De overeenkomst van aanneming van werk die onderstelt dat de aannemer of zijn werkkracht onafh ankelijk is bij de uitoefening van zijn werk, is niet onverenigbaar met samenwerking, algemene instructies of een controle door de opdrachtgever op het werk van de aannemer. 2. Een overeenkomst waarbij een goed met begeleidende werkkracht ter beschikking wordt gesteld, is een huurovereenkomst en geen overeenkomst van aanneming van werk indien de diensten van de ter beschikking gestelde werkkracht zich beperken tot de begeleiding van de zaak waarover de huurder als gebruiker het meesterschap heeft
Keywords: Aanneming van werk; Begrip; Onafhankelijkheid ten opzichte van opdrachtgever; Samenwerking met en algemene instructies van opdrachtgever; Overeenkomst; Kwalificatie; Een zaak met een begeleidende werkkracht ter beschikking stellen; Diensten van werkkracht beperkt tot begeleiding van de zaak; Huur
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13672
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
http___80.65.129.pdf
  Restricted Access
main article127.26 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 17, 2022

Download(s)

8
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.