Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13673
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVAN DEN BERGH, Bart-
dc.date.accessioned2012-05-22T14:02:29Z-
dc.date.available2012-05-22T14:02:29Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationRechtskundig weekblad, 2011-2012 (25), p. 1121-1124-
dc.identifier.issn1782-3463-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/13673-
dc.description.abstractArt. 3, 2° Pachtwet bepaalt dat, indien er een naar de vorm andersluidend geschrift is, degene die een landeigendom exploiteert, het bewijs kan leveren van het bestaan van een pacht en van de pachtvoorwaarden, door alle middelen van recht, met inbegrip van getuigen en vermoedens. Hieruit volgt dat de beweerde gebruiker van een landeigendom, in weerwil van art. 1341, eerste lid BW, tegen een andersluidend geschrift in, met alle middelen van recht het bewijs kan leveren van het bestaan van een pachtcontract dat onder toepassing van de Pachtwet valt. Hiertoe is evenwel vereist dat de beweerde gebruiker van een landeigendom het bewijs levert dat hij een landeigendom exploiteert in de zin van een landbouwexploitatie overeenkomstig art. 1, eerste lid, 1° en 2° Pachtwet, tijdens de periode dat hij beweert pachter te zijn geweest.-
dc.language.isonl-
dc.subject.otherPacht; Bewijs; Bestaan van naar de vorm andersluidend geschrift; Exploitant van landeigendom; Bewijs van bestaan van pacht en van pachtvoorwaarden; Alle middelen;Voorwaarde van exploitatie van landeigendom-
dc.titleHet afwijkend bewijsrecht inzake pacht en het bewijs tegen de inhoud van de overeenkomst-
dc.typeJournal Contribution-
dc.identifier.epage1124-
dc.identifier.issue25-
dc.identifier.spage1121-
dc.identifier.volume2011-2012-
local.bibliographicCitation.jcatA1-
local.type.refereedRefereed-
local.type.specifiedArticle-
dc.bibliographicCitation.oldjcatA2-
local.identifier.vabbc:vabb:340391-
item.contributorVAN DEN BERGH, Bart-
item.validationvabb 2014-
item.fulltextWith Fulltext-
item.fullcitationVAN DEN BERGH, Bart (2012) Het afwijkend bewijsrecht inzake pacht en het bewijs tegen de inhoud van de overeenkomst. In: Rechtskundig weekblad, 2011-2012 (25), p. 1121-1124.-
item.accessRightsClosed Access-
crisitem.journal.issn1782-3463-
Appears in Collections:Research publications
Show simple item record

Page view(s)

14
checked on Jun 28, 2022

Download(s)

8
checked on Jun 28, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.