Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13679
Title: Cassatie als baken voor een nieuwe koers : de verraderlijke klip van de volgorde van excepties definitief omzeild ?
Authors: Van Den Bergh, Bart 
Issue Date: 2011
Source: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht, 2011 (2), p. 70-75
Abstract: Bij toepassing van artikel 854 Ger.W. moet de onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, worden voorgedragen vóór alle exceptie of verweer, tenzij deze onbevoegdheid van openbare orde is. Aan deze procedurele verplichting is voldaan, wanneer de exceptie van onbevoegdheid wordt voorgedragen in de eerste conclusie voor de eerste rechter en vooraleer het debat ten gronde wordt aangegaan. Wanneer in de eerste conclusie voor de eerste rechter meerdere excepties worden voorgedragen is het hierbij onverschillig in welke volgorde dit gebeurt.
Keywords: Excepties; Exceptie van onbevoegdheid; Voordracht in limine litis; Berechting (meerdere) excepties; Volgorde
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13679
ISSN: 0775-2814
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
showfile.pdf
  Restricted Access
MAIN ARTICLE87.35 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 17, 2022

Download(s)

6
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.