Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13682
Title: De dading in de notariële praktijk van vereffening en verdeling
Authors: VAN DEN BERGH, Bart 
Issue Date: 2011
Source: Limburgs Rechtsleven, 2011 (2), p. 158-166
Abstract: Indien partijen een dading sluiten tijdens de procedure van vereffening en verdeling na echtscheiding eindigt het mandaat van de door de echtscheidingsrechter aangestelde boedelnotaris. Geschillen inzake de uitvoering van deze dading kunnen niet (meer) aanhangig worden gemaakt door de neerlegging van een proces-verbaal van zwarigheden vanwege de notaris. Een dading waar wederzijdse toegevingen ontbreken kan worden geherkwalificeerd in een vaststellingsovereenkomst. Het extinctieve karakter van de dadingsovereenkomst heeft tot gevolg dat vorderingen die terugkomen op deze rechtsverhouding onontvankelijk zijn.
Keywords: Dading; Vereffening en verdeling; Gevolgen; Extinctief karakter; Notaris; Dading bij vereffening en verdeling; Gevolgen; Beëindiging mandaat notaris
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13682
ISSN: 2032-7803
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.