Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13683
Title: Over het proces-verbaal van de zitting en het zittingsblad: two of a kind?
Authors: Van Den Bergh, Bart 
Issue Date: 2011
Source: Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht, 2011 (3), p. 90-93
Abstract: Het nazicht van de zittingsbladen of de processen-verbaal van de zittingen door de procureur-generaal krachtens artikel 788, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft, enerzijds, betrekking op de akten met een authentieke waarde, waarvan de wet vereist dat ze worden bijgehouden met het oog op de berechting van de zaak, en wil, anderzijds, nagaan of de rechter en de griffier de wettelijke vereisten om de regelmatigheid van die akten te verzekeren, hebben vervuld. Dat nazicht, dat betrekking heeft op de authentieke akten, zijnde het in artikel 783 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde zittingsblad en het in artikel 190ter van het Wetboek van Strafvordering bedoelde proces-verbaal, strekt zich niet uit tot het proces-verbaal waarvan sprake is in artikel 721, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, dat uitsluitend betrekking heeft op één zaak, dat in het rechtsplegingsdossier moet worden geklasseerd en louter de waarde van een inlichting heeft.
Keywords: Zittingsblad; Proces-verbaal van de zitting; Controlebevoegdheid van het Openbaar Ministerie
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13683
ISSN: 1378-9503
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
showfile.pdf
  Restricted Access
MAIN ARTICLE91.38 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 15, 2022

Download(s)

6
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.