Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13684
Title: Over de stuitende werking van de dagvaarding voor een onbevoegde rechter. Wat indien de strafrechter onbevoegd is inzake de burgerlijke vordering wegens de vrijspraak op de strafvordering?
Authors: VAN DEN BERGH, Bart 
Issue Date: 2011
Source: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht, 2011 (6), p. 295-299
Abstract: Wanneer de strafrechter beslist dat geen misdrijf bewezen is ten laste van de beklaagde en zich om die reden onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke vordering, doet de strafrechter uitspraak over de zaak zelf en houdt deze beslissing in dat de burgerlijke vordering wordt afgewezen omdat het misdrijf waarop zij steunt niet bewezen is. Artikel 2246 van het Burgerlijk Wetboek, luidens welke bepaling ook de dagvaarding voor een onbevoegde rechter de verjaring stuit, kan dan geen toepassing vinden. Er dient daarentegen toepassing te worden gemaakt van artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek: de stuiting wordt voor niet bestaande gehouden gezien de eis werd afgewezen.
Keywords: Verjaring; Stuitende werking; Dagvaarding voor het gerecht; Strafrechtelijke vrijspraak; Onbevoegdheid strafrechter inzake burgerlijke vordering; Geen onbevoegdheid in de zin van artikel 2246 BW; Afwijzing van de eis overeenkomstig artikel 2247 BW
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13684
ISSN: 0775-2814
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
showfile.pdf
  Restricted Access
MAIN ARTICLE112.45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 20, 2022

Download(s)

6
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.