Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13686
Title: Bevestiging van de onderzoeksmaatregel zoals bedoeld in art.1068, tweede lid Ger.W.: wanneer geldt deze uitzondering op de (verruimde) devolutieve werking van het hoger beroep?
Authors: Van Den Bergh, Bart 
Issue Date: 2012
Source: Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, 2012 (2), p. 107-112
Abstract: Wanneer de appelrechter, na het hoger beroep gegrond of ten dele gegrond te hebben verklaard, het bestreden vonnis wijzigt en vervolgens zelf een onderzoeksmaatregel beveelt, geldt de terugverwijzingsplicht van art. 1068, tweede lid, Ger.W. niet, ook al is die onderzoeksmaatregel grotendeels dezelfde als diegene bevolen in het bestreden vonnis. De appelrechter die de opdracht van de deskundige, aangesteld door de eerste rechter, herformuleert in functie van een gewijzigde beoordeling over het toepasselijke aansprakelijkheidscriterium, is er niet toe gehouden de zaak terug te verwijzen naar de eerste rechter.
Keywords: Gerechtelijk privaatrecht; Hoger beroep; gevolg; devolutieve werking; Verruimde devolutieve werking bij hoger beroep tegen een gemengd vonnis Uitzondering bij bevestiging van een onderzoeksmaatregel (art. 1068, tweede lid, Ger.W.) -terugverwijzingsplicht naar de eerste rechter; draagwijdte en voorwaarden
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13686
ISSN: 0775-2814
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
showfile.pdf
  Restricted Access
MAIN ARTICLE375.81 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 16, 2022

Download(s)

4
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.