Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13748
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMASUI, Chris-
dc.contributor.authorPETERS, Ilse-
dc.contributor.authorJACOBS, Inge-
dc.contributor.authorMAELSTAF, Monique-
dc.contributor.authorVANDENREYT, Ingrid-
dc.contributor.authorVANDERSTEEN, Marjan-
dc.contributor.authorTHYS, Isabel-
dc.contributor.authorSAENEN, Ilse-
dc.contributor.authorLAMBRECHTS, Danny-
dc.contributor.authorVANDERVORST, Carine-
dc.contributor.authorVossen, G.-
dc.date.accessioned2012-06-15T10:22:50Z-
dc.date.available2012-06-15T10:22:50Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/13748-
dc.description.abstractReeds jaren wordt er in de Universiteit Hasselt aandacht besteed aan de bewaking van de studeerbaarheid van curricula. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de interne kwaliteitszorg. Hierbij werden diverse technieken gebruikt. Vanaf 2001-2002 werd o.m. gewerkt met een tijdschrijfagenda. Het manueel verzamelen, ingeven en verwerken van de data was echter bijzonder arbeidsintensief. Hierdoor groeide de behoefte aan een systematische en elektronische vorm van studietijdbeheer. Dit project werd ingediend in het kader van de convenantfinanciering. Sinds januari 2003 is er een werkgroep opgericht met als doel de ontwikkeling van een elektronische applicatie en de bevordering van de verspreiding van deze applicatie over de verschillende faculteiten en buiten de instelling. De ontwikkelde applicatie is een elektronische tijdschrijfagenda waarin de student per week en per opleidingsonderdeel de uren contactonderwijs (hoorcolleges en andere) en de uren zelfstudie kan registreren en dit gedurende een volledige onderwijsperiode (inclusief blok- en examenweken). In het academiejaar 2003-2004 werd de elektronische applicatie een eerste maal gebruikt voor studietijdmetingen in de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen en in de Faculteit Geneeskunde. In het academiejaar 2004-2005 en 2005-2006 wordt de applicatie in alle faculteiten in ten minste één studiejaar gebruikt. De werkgroep staat in voor de bijsturing van eventuele problemen en de bewaking van de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie. Ook de selectie en instructie van studenten, en de terugkoppeling naar docenten gebeurt door leden van de werkgroep. Dit eindrapport zal ingaan op de specifieke doelstellingen die voorop werden gesteld bij de start van het project, de technische evolutie van de applicatie, een sterkte/zwakte analyse, een overzicht van de huidige stand van zaken, het toekomstperspectief en tenslotte een financieel verslag van het project.-
dc.language.isonl-
dc.titleEindrapport:Project studietijdmeting-
dc.typeResearch Report-
local.format.pages43-
local.bibliographicCitation.jcatR2-
local.type.refereedRefereed-
local.type.specifiedResearch Report-
dc.bibliographicCitation.oldjcatB4-
item.contributorMASUI, Chris-
item.contributorPETERS, Ilse-
item.contributorJACOBS, Inge-
item.contributorMAELSTAF, Monique-
item.contributorVANDENREYT, Ingrid-
item.contributorVANDERSTEEN, Marjan-
item.contributorTHYS, Isabel-
item.contributorSAENEN, Ilse-
item.contributorLAMBRECHTS, Danny-
item.contributorVANDERVORST, Carine-
item.contributorVossen, G.-
item.fullcitationMASUI, Chris; PETERS, Ilse; JACOBS, Inge; MAELSTAF, Monique; VANDENREYT, Ingrid; VANDERSTEEN, Marjan; THYS, Isabel; SAENEN, Ilse; LAMBRECHTS, Danny; VANDERVORST, Carine & Vossen, G. (2005) Eindrapport:Project studietijdmeting.-
item.accessRightsOpen Access-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Research publications
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-2005 Eindrapport STM definitief.pdfmain research report1.71 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

66
checked on Aug 9, 2022

Download(s)

26
checked on Aug 9, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.