Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13882
Title: Bedrijfseconomisch ontslag
Authors: Peeters, Johan 
Franssen, Edith
Heinsius, Jan
Issue Date: 2011
Publisher: Maklu
Series/Report: Arbeidsrechtelijke facetten van grensoverschrijdend herstructureren in Nederland en België
Series/Report no.: 2
Abstract: Vele takken van het bedrijfsleven hebben sinds de laatste jaren te kampen met de gevolgen van de kredietcrisis. Deze gevolgen nopen menig ondernemer tot het herstructureren van diens onderneming(en). Niet zelden gaan deze herstructureringen gepaard met ontslagen. In de regel zal er daarbij sprake zijn van een situatie waarin een en ander plaatsvindt binnen één land. Dat hoeft echter in deze globaliserende wereld niet altijd zo te zijn. Zo kan en zal het tevens voorkomen, dat een ondernemer/werkgever is gelegen in het ene land, terwijl (een deel van) diens onderneming en werknemers zich in een ander land bevinden. In verband met deze grensoverschrijdende problematiek tracht de reeks Arbeidsrechtelijke facetten van (grensoverschrijdende) herstructureringen in Nederland en België, waarvan dit boek het tweede is, vier arbeidsrechtelijke thema’s uitvoerig te behandelen. Achtereenvolgens gaat het daarbij om Collectief en meervoudig bedrijfseconomisch ontslag, Overgang van onderneming, Bedrijfseconomisch ontslag en Sociaal plan. De reeks is nieuw in twee opzichten. In de eerste plaats wordt er per boek een overzicht gegeven van het desbetreffende recht in zowel Nederland als België. Daarenboven gaat ieder boek echter nog een stap verder door de in Nederland en België geldende internationaal privaatrechtelijke regels ten aanzien van grensoverschrijdende herstructureringen te bespreken. Per boek is er dus sprake van drie delen. Dit boek kent diezelfde opbouw en betreft het thema Bedrijfseconomisch ontslag.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13882
ISBN: 9789046604083
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

4
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.