Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14008
Title: CEO prestatiegebonden beloning en prestatiemeting
Authors: Bruninx, Anke
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Naar aanleiding van de financiële crisis in 2008 zijn de riante lonen, bonussen en opzegpremies van topmanagers in opspraak gekomen. Terwijl ondernemingen besparingen en saneringen moesten doorvoeren om het hoofd boven water te houden, bleven sommige topmanagers hoge prestatie-gerelateerde bonussen ontvangen. De media hebben de discussie nog sterker aangewakkerd door hierover uitgebreid te rapporteren, denken we maar aan de recente gebeurtenissen bij Bekaert waar er 609 banen op de helling staan een week nadat aan de CEO een forse bonus werd toegekend. In de wetenschappelijke literatuur wordt de problematiek uiteraard veel genuanceerder bekeken. De financiële crisis heeft wereldwijd aanleiding gegeven tot meer onderzoek in de verschillende domeinen van corporate governance. Zo zijn er studies verschenen rond onder andere de transparantie van de financiële staten, de efficiëntie van de verschillende corporate governance mechanismen, de risicopositie en risico-appetijt van onderneming
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14008
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

42
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.