Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14043
Title: Concurrentie in de Belgische luchtvaart tussen de regelmatige en de low cost-luchtvaart
Authors: Neyens, Hanne
Advisors: DE GROOTE, Patrick
FAES, Wouter
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze masterproef handelt rond de concurrentie in de Belgische luchtvaart tussen de full service en de low cost luchtvaartmaatschappijen. Als hoofddoelstelling proberen we een duidelijke schets van de Belgische markt te maken en de plaats van de luchtvaartmaatschappijen op deze markt. In het eerste hoofdstuk gaan we van start met een inleiding en de probleemstelling om nadien te komen tot de centrale onderzoeksvraag en de bijhorende deelvragen. In het tweede hoofdstuk bespreken we de evolutie naar de huidige situatie op de Belgische luchtvaartmarkt. De concurrentie in de luchtvaart werd lang gekenmerkt door beperkingen in de prijszetting, de markttoetreding en de optimale output. Geleidelijk aan kwam de liberalisering in Europa op gang en werden er nieuwe mogelijkheden gecreĆ«erd. Er ontstonden nieuwe luchtvaartmaatschappijen, meestal met een low cost bedrijfsmodel, en opportuniteiten voor de reeds gevestigde maatschappijen in de vorm van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Deze deregu
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14043
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07253822011632.pdf2.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 16, 2022

Download(s)

6
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.