Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14056
Title: Diversiteit op het werk. Gevalstudie: Sita Maasmechelen
Authors: Cusumano, Fabio
Advisors: MARTENS, Hilda
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Het hoofdthema in deze thesis is diversiteit, waarbij de aspecten samenwerking en synergie van naderbij bekeken worden. Een bedrijf moet de diepere onderliggende kennis en details van deze onderwerpen machtig zijn, alsook de eventuele voor- en nadelen en de gedragingen die er een invloed op kunnen hebben. De theorie aangaande deze onderwerpen, werd in de praktijk nagegaan voor Sita Maasmechelen aan de hand van 14 interviews. De samenwerking bij Sita wordt niet als uitstekend ervaren. Binnen één vrachtwagen zijn er geen specifieke problemen, het is enkel de samenwerking tussen meerdere vrachtwagens onderling die ondermaats is. Synergie kan vooral bereikt worden door het aanpassen van de manier waarop het afval opgehaald wordt. Bij Sita Maasmechelen wordt zowel de samenwerking als de synergie niet beïnvloed door de diversiteit, meer precies de culturele diversiteit. Sita Maasmechelen opereert niet a.d.h.v. een diversiteitbeleid maar tracht zeker rekening te houden met eventuele noden
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14056
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.