Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14060
Title: Inzetbaarheid of employabiliteit levenslang hooghouden. Gevalstudie: Tectum Group
Authors: Kesters, Yannick
Advisors: MARTENS, Hilda
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De klassieke loopbaan staat onder druk, er is sprake van een nieuw loopbaantijdperk (Hall, 1996) waarbinnen men verschuift van een klassieke loopbaan naar een ongebonden loopbaan. Deze verschuiving kan naast de evolutie van het psychologisch contract worden gelegd waar ook een nieuw psychologisch contract zijn opmars maakt. Waarden zoals zekerheid, loyaliteit en levenslang dienstverband maken stilaan ruimte voor groeimogelijkheden, ontwikkelingsbehoeften, flexibiliteit en inzetbaarheid (Visser & Altink, 1996). Naast een nieuwe visie op de loopbaan en het psychologisch contract liggen er ook nog enkele andere externe factoren zoals globalisering, individualisering en vergrijzing aan de basis van een grotere aandacht voor inzetbaarheid. Zoals blijkt uit mijn literatuurstudie is inzetbaarheid echter geen volkomen nieuw begrip en vinden we het al terug binnen managementliteratuur van de jaren '50 en '60. De visie op het begrip inzetbaarheid is echter doorheen de jaren veranderd waardoor
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14060
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07254242011633.pdf8.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.