Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14114
Title: Effecten van ICT investeringen en E-Commerce op de prestatie van bedrijven
Authors: Soogen, Kris
Advisors: VANCAUTEREN, Mark
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze thesis belichaamt het onderzoek naar de effecten van informatie-en communicatietechnologie en e-commerce op de arbeidsdynamiek in bedrijven. Wanneer we de hedendaagse bedrijfsvoering van nader onder de loep nemen, wordt onmiddellijk duidelijk dat dergelijke systemen vrij complex zijn. Om eerst inzicht te krijgen in de materie van het onderzoeksdomein is het aangewezen om relevante literatuur te bestuderen. Daarom ben ik vertrokken vanuit de analyse van diverse artikels, die een zeker verband hielden met het onderwerp van het onderzoek. Op basis van de vergaarde kennis en inzichten werd ik in staat gesteld mijn eigen onderzoeksgebied beter af te bakenen en verder te concretiseren. Dit wordt duidelijk door de centrale onderzoeksvraag, het onderzoeksplan en de verdere literatuurstudie die hieruit voort vloeiden. De centrale onderzoeksvraag luidt immers als volgt: Bestaat er een direct positief verband tussen het gebruik van ICT en e-commerce in bedrijven (diensten) en het aande
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14114
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.