Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14123
Title: Organisationeel leren binnen familiebedrijven. Gevalstudie: P & V Elektrotechniek
Authors: Jooken, Caroline
Croonen, Hanne
Advisors: LAMBRECHTS, Frank
HENDRIKX, Karolien
HENDRIKX, Karolien
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Het leeuwendeel van de organisaties ervaren problemen om een organisatiebreed leerproces succesvol te verwezenlijken. Vaak slagen bedrijven er niet in om nieuwe organisatiestructuren en -processen of innovaties op vlak van technologie te implementeren. 'Organisationeel leren' is één van de succescriteria om organisationele veranderingen tot een goed einde te brengen. Ook familiebedrijven kampen met dit soort organisationele problemen, waardoor ze genoodzaakt zijn om continu te leren. Aangezien familiebedrijven sterk vertegenwoordigd zijn in België, hebben ze een grote invloed op de economie. Deze masterproef handelt dan ook over 'organisationeel leren binnen familiebedrijven' met als single case study Penders & Vanherle Elektrotechniek. Dit is een familiebedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van elektronische schakelborden. De centrale onderzoeksvraag luidt: 'Hoe en waarom hebben familiale dynamieken een impact op het organisationeel leervermogen van familiale ondernemingen?'.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14123
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08267392011633.pdf4.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.