Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14213
Title: Effects of Heavy Metal Pollution on Ectomycorrhizal Biodiversity and Community Structure
Authors: Verhoeven, Jasmin
Advisors: COLPAERT, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: tUL Diepenbeek
Abstract: Om wille van de vroegere aanwezigheid van zinksmelterijen in de Kempen is deze streek sterk gecontamineerd met verschillende zware metalen, waaronder zink, cadmium en lood. De vervuiling van ecosystemen met zware metalen heeft een invloed op de biodiversiteit in de betreffende gebieden. Er heerst namelijk een selectiedruk voor een verhoogde resistentie tegen zware metalen die kan leiden tot het ontstaan van genetische adaptaties, of tolerantiemechanismen, bij een beperkt aantal soorten en tot een wijziging in de soortensamenstelling. In dit onderzoek wordt het effect van contaminatie met zware metalen onderzocht op de biodiversiteit en soortensamenstelling bij schimmels in pionier bossen. Er wordt een gedaalde biodiversiteit en een gewijzigde soortensamenstelling verwacht bij gecontamineerde gebieden, waarbij tolerante soorten dominant aanwezig zijn.
Notes: master in de biomedische wetenschappen-milieu en gezondheid
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14213
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07259512011264.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

4
checked on May 20, 2022

Download(s)

2
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.