Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14232
Title: De (notaris als) gerechtelijk sekwester
Authors: VAN DEN BERGH, Bart 
Issue Date: 2012
Source: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht, 2012 (7), p. 335-343
Abstract: Indien een notaris door de rechtbank aangesteld wordt als gerechtelijk sekwester treedt deze niet op als openbare ambtenaar, als bedoeld in artikel 1 van de organieke wet notariaat, zodat hij niet onderworpen is aan deze wet, maar (enkel) aan de verplichtingen die het sekwester conform het BW met zich meebrengt. Hoewel de taken van de sekwester in beginsel beperkt zijn tot de bewaring van de goederen over welke hij als sekwester werd aangesteld is het niet uitgesloten dat hij soms ook beheersdaden moet stellen. In beginsel is de aansprakelijkheid van de gerechtelijk sekwester buitencontractueel van aard. Aangezien aan het sekwester slechts een einde komt wanneer de betwisting niet langer bestaat zal de voorzichtige sekwester in de regel een beslissing van de rechtbank afwachten alvorens de gesekwestreerde goederen vrij te geven.
Keywords: Gerechtelijk sekwester; Notaris; Beheersdaden; Aansprakelijkheid; Buitencontractuele aansprakelijkheid; Afgifteverbod
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14232
ISSN: 0775-2814
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
showfile.pdf
  Restricted Access
main article289.2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 19, 2022

Download(s)

6
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.