Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14243
Title: Hof van Justitie: verbod van discriminatie op grond van leeftijd
Authors: MAROCCHI, Nilde 
Issue Date: 2012
Source: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 2012 (7), p. 441-444
Abstract: Het Hof van Justitie heeft sinds het bekende arrest Mangold (HvJ 22 november 2005, Werner Mangold tegen Rüdiger Helm, zaak C-144/04, zie bespreking in TBP 2006, nr. 5, 285- 287) reeds meermaals uitspraak gedaan over het verbod van discriminatie op grond van leeftijd. In 2011 heeft het Hof zijn rechtspraak met betrekking tot dit verbod op enkele punten verder kunnen uitwerken. Het Hof verduidelijkte met name wanneer differentiatie toegelaten is en welke rol de sociale partners spelen bij het differentiëren. Differentiatie is het maken van een geoorloofd onderscheid afhankelijk van de normen die dit onderscheid rechtvaardigen.
Keywords: discriminatie; Europese Unie; grondrechten; gelijkheid; solidariteit
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14243
ISSN: 0040-7437
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hof van Justitie- verbod van discriminatie op grond van leeftijd.pdf
  Restricted Access
366.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 20, 2022

Download(s)

6
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.