Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14274
Title: Notarieel tuchtprocesrecht: een geval van legistieke slordigheid
Authors: VAN DEN BERGH, Bart 
Issue Date: 2012
Source: Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, 2012 (8), p. 403-407
Abstract: Artikel 107, 1ste lid organieke wet notariaat, dat bepaalt dat binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing van de kamer beroep kan worden ingesteld bij de burgerlijke rechtbank, geeft enkel aan wie het beroep kan instellen en het rechtscollege waarbij het beroep moet worden ingesteld, echter niet de wijze waarop dit dient te gebeuren noch tegen wie het beroep moet worden gericht; het vereist dus niet dat de veroordeelde notaris zijn beroep moet betekenen bij gerechtsdeurwaardersexploot hetzij aan de kamer van notarissen, hetzij aan het genootschap van notarissen.
Keywords: Gerechtelijk privaatrecht; Tucht(proces)recht; Notaris; tuchtstraf; Beroep bij de burgerlijke rechtbank (art. 107 O.W.N.); Inleiding van het beroep bij dagvaarding (deurwaardersexploot); Betekening beroepsakte aan kamer van notarissen of genootschap van notarissen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14274
ISSN: 0775-2814
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
showfile.pdf
  Restricted Access
MAIN ARTICLE266.84 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 27, 2022

Download(s)

6
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.