Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14357
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHARDONK, Stefan-
dc.contributor.authorMouvet, Kimberley-
dc.date.accessioned2012-11-16T09:16:26Z-
dc.date.available2012-11-16T09:16:26Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationSign Language Colloquium - Radboud University, Nijmegen - Netherlands, 23 January 2012-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/14357-
dc.description.abstractIn ons recent onderzoek in het domein van congenitale doofheid hebben wij ons toegelegd op vragen rond beslissingen rond zorg van ouders, en de kwaliteit van interacties tussen moeder en kind. Deze op het eerste zicht verschillende onderzoeksdomeinen zijn aspecten van de algemene vraag naar de ervaring van ouders van de doofheid van hun kind en hun aanpassing aan de veranderende situatie. Daarom, voor het Sign Language Colloquium hebben we gezamenlijk de moeder-kind interacties geanalyseerd in relatie tot de ouders' constructies van doofheid en hun voorkeuren inzake communicatiemode. Meer specifiek analyseerden we drie gevallen met verschillende kenmerken, met aandacht voor zowel de moeder-kind interacties als de ouders' verhalen over hun zorg-gerelateerde ervaringen en hun interacties met verschillende types van vroege interventie diensten. Beelden van de interactie tussen moeder en kind werden geanalyseerd in Eudico Linguistic Annotator (ELAN). Dertien tiers werden gedefinieerd die focussen op de manier van communiceren (Nederlands, Vlaamse Gebarentaal, communicatiemode, gebruik van stem [alleen voor het kind] en de organisatie van de interactie (geste, blikrichting, actie relevant voor de interactie en gezichtsuitdrukking [alleen voor de moeder]). Het niveau van detail van de analyse liet toe om accuraat te beoordelen hoe de moeder communiceerde met haar kind (bimodaal-bilinguaal, monomodaal-monolingaal of iets daar tussenin) en welke aspecten van de interactie de communicatie vlot deden verlopen of net hinderden. Daarnaast werden ouders' constructie van doofheid en hun voorkeuren inzake communicatiemode onderzocht aan de hand van thematische inhoudsanalyse van semi-gestructureerde interviews met de moeders, die werden afgenomen voor de moeder-kind interactie werd gefilmd. Deze interviews bevatten rijke kwalitatieve informatie over de moeders' visies, verwachtingen, kennis, ervaringen en voorkeuren inzake de toekomst van hun kind, aangepaste zorg en taalgebruik. Door classificatie van deze informatie gebruik makend van ons eerder ontwikkeld model, waren we in staat om de cosntructies van doofheid van deze moeders voor te stellen. In een laatste stap brachten we de resultaten samen van deze twee types van analyse om na te gaan hoe de constructies van doofheid van de moeders en hun voorkeuren inzake communicatiemode een weerklank vonden in de interacties met hun kind. Onze bevindingen, hoewel explorerend van aard, kunnen verder empirisch onderzoek inspireren, gericht op het verkrijgen van een beter inzicht in de gevolgen van de acties van professionelen en het voorzien van informatie. Meer algemeen, inzicht in de impact van de modellen van doofheid waarop de professionele zorg/steun van dagelijkse moeder-kind interacties gebouwd zijn, kunnen de organisatie van screening en vroege interventie programma's ondersteunen-
dc.language.isonl-
dc.titleAnalyseren van moeder-kind interacties tegen de achtergrond van constructies van doofheid en voorkeuren inzake communicatiemode-
dc.title.alternativeAnalysing mother-child interactions against the background of constructions of deafness and preferences with regard to communication mode-
dc.typeConference Material-
local.bibliographicCitation.conferencedate23 January 2012-
local.bibliographicCitation.conferencenameSign Language Colloquium - Radboud University-
local.bibliographicCitation.conferenceplaceNijmegen - Netherlands-
local.bibliographicCitation.jcatC2-
local.type.refereedRefereed-
local.type.specifiedPaper-
dc.bibliographicCitation.oldjcatC3-
item.fulltextNo Fulltext-
item.contributorMouvet, Kimberley-
item.contributorHARDONK, Stefan-
item.fullcitationHARDONK, Stefan & Mouvet, Kimberley (2012) Analyseren van moeder-kind interacties tegen de achtergrond van constructies van doofheid en voorkeuren inzake communicatiemode. In: Sign Language Colloquium - Radboud University, Nijmegen - Netherlands, 23 January 2012.-
item.accessRightsClosed Access-
Appears in Collections:Research publications
Show simple item record

Page view(s)

26
checked on Jun 29, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.