Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14389
Title: De syndicus als procespartij: een orgaan is geen (gewone) lasthebber
Authors: VAN DEN BERGH, Bart 
Issue Date: 2012
Source: Rechtskundig weekblad, 2012/2013 (13), p. 501-505
Abstract: Uit art. 577-9, § 1 en art. 577-8, § 4, 6° BW en art. 703 Ger.W. volgt dat de syndicus het wettelijk bevoegde orgaan is om de vereniging van mede-eigenaars, die rechtspersoonlijkheid heeft, in rechte te vertegenwoordigen, dat de syndicus dan in rechte optreedt als eisende of als verwerende partij en dat hij dan ook een tegenvordering kan instellen, zonder dat hij daartoe een volmacht of een beslissing van de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars moet overleggen.
Keywords: Medeeigendom; Appartementsmede-eigendom; Syndicus; Vertegenwoordiger in rechte van vereniging van mede-eigenaars; Instellen van tegenvordering; Geen overlegging van volmacht of beslissing van algemene vergadering; Gevolg
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14389
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
076_101111_0501.pdf
  Restricted Access
main article120.34 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.