Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14396
Title: De vervanging van de boedelnotaris
Authors: VAN DEN BERGH, Bart 
Issue Date: 2012
Source: Tijdschrift voor belgisch burgerlijk recht, 2012 (9), p. 451-455
Abstract: Er kan niet, op een ontvankelijke wijze, om vervanging van een boedelnotaris worden verzocht zonder dat deze, nu hij bezig is met de uitvoering van zijn gerechtelijke opdracht van vereffening en verdeling, de gelegenheid is gegeven voorafgaandelijk zijn stelling kenbaar te maken en zijn middelen te laten gelden in het kader van een tegensprekelijk debat.
Keywords: Vervanging notaris; Notaris niet opgeroepen; Onontvankelijkheid van de vordering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14396
ISSN: 0775-2814
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
showfile.pdf
  Restricted Access
main article302.04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 19, 2022

Download(s)

6
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.