Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14407
Title: Patrimonium 2012
Editors: Declerck, Charlotte 
Pintens, Walter
Issue Date: 2012
Publisher: Intersentia
Abstract: De reeks Patrimonium, een initiatief van het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven, beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2012 vormt het zevende boekdeel van deze reeks. Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2012 beslaat de periode 1 juli 2011 tot 30 juni 2012. Het tweede deel van Patrimonium 2012 bevat een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente legislatieve en jurisprudentiĆ«le ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2012 komen Duitsland, Engeland en Wales en Nederland aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen omtrent een Europees internationaal erfrecht geformuleerd. Patrimonium 2012 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.
Keywords: Familiaal vermogensrecht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14407
ISBN: 978-94-000-0340-8
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.