Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14462
Title: De gevolgen van schuldvernieuwing bij gehoudenheid in solidum
Authors: VAN DEN BERGH, Bart 
Issue Date: 2012
Source: Rechtskundig weekblad, 2012/2013 (17), p. 659-662
Abstract: Verweermiddelen en excepties, behalve de persoonlijke, die de schuld betreff en, mogen door alle schuldenaren die in solidum tot deze schuld gehouden zijn, worden tegengeworpen. De schuldvernieuwing overeengekomen door de schuldeiser en één van de in solidum gehouden schuldenaars, mag in beginsel ook worden ingeroepen door de andere medeschuldenaren.
Keywords: Verbintenis; In solidum; Verweermiddelen en excepties; Schuldvernieuwing tussen schuldeiser en één in solidum verbonden medeschuldenaar; Inroepbaarheid door andere medeschuldenaren
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14462
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
076_290911_0659.pdf
  Restricted Access
main article112.12 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 26, 2022

Download(s)

4
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.