Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14479
Title: Het gebruik van grafieken als instrument voor presentatieverbetering in de jaarverslagen van Belgische ondernemingen
Authors: Lybaert, Nadine 
Vandormael, Evelien
Issue Date: 2012
Source: Accountancy & Bedrijfskunde, 32 (2), p. 2-25
Abstract: Impression management is het manipuleren van informatie om een bepaald beeld te schetsen, met als voornaamste doel het creeren van een gunstiger indruk over de bedrijfsprestaties dan verantwoord is. Met betrekking tot het gebruik van grafieken in jaarverslagen zijn er vier vormen van impression management: selectiviteit, meetafwijking, orientatieafwijking en presentatieverbetering. Het is belangrijk dat we te weten komen in welke mate deze praktijken ook voorkomen bij de grafieken van onze Belgische jaarverslagen. Op die manier kunnen we de gebruikers van Belgische jaarverslagen bewustmaken van het feit dat er niet zomaar blindelings op de vrijgegeven informatie kan worden vertrouwd. Via deze studie wordt het fenomeen van presentatieverbetering in kaart gebracht. Deze studie is een meerwaarde in die zin dat er nog geen andere onderzoekers zich in dit domein hebben verdiept op Belgisch niveau. Na deze verkennende studie werd al snel duidelijk dat presentatieverbetering niet louter een in het buitenland toegepast fenomeen is, maar dat dit zich ook wel degelijk voordoet bij de grafieken in jaarverslagen van onze Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Dit ligt geheel in de lijn van onze verwachtingen.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14479
ISSN: 0770-7142
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.