Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14491
Title: Theorie getoetst aan de praktijk - Semi-autonoom gecombineerd taal en cultuur leren in hoger onderwijs
Authors: VERJANS, Martine 
Issue Date: 2012
Publisher: Provincieraad Limburg
Source: Werkboek 1 : Taal is van iedereen: 16 boeiende praktijken om taal van iedereen te maken, p. 16-17
Abstract: Universiteit Hasselt, faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen, kiest voor autonoom digitaal leren in combinatie met contacturen. De kloof tussen het niveau van de heterogene groep instromende studenten aan de faculteit en de hoge eisen van de arbeidsmarkt, het beperkt aantal verplichte studiepunten en de minimale personeelsomkadering gaven aanleiding tot een grondige reflectie over inhoud en didactiek van het vak Economisch en Zakelijk Frans aan de universiteit van Hasselt. Via e-learning vergaren studenten nu de bouwstenen van economisch en zakelijk Frans volgens hun persoonlijke voorkeur. Daarna komen de bouwstenen van de taal tot leven in hun communicatie met de docent en hun medestudenten.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14491
Category: B3
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.