Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14561
Title: Cyberpesten bij jongeren: een stand van zaken
Authors: LEMBRECHTS, Lieve 
Issue Date: 2012
Source: Handboek Politiediensten, 104, p. 85-112
Abstract: Deze bijdrage geeft een overzicht van de regelgeving en wetenschappelijke kennis inzake cyberpesten. Meer in het bijzonder wordt ingegaan op de omvang van het fenomeen, de kenmerken van cyberpesters en hun slachtoffers, de omstandigheden van cyberpesterijen, de gevolgen voor slachtoffers en de rol van de politie. Daarnaast wordt een eigen onderzoek besproken naar internetpesten via foto’s, dat uitgevoerd werd bij 456 leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs.
Keywords: cyberpesten; cybercrime
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14561
ISSN: 1379-440X
Category: A2
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.