Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14669
Title: Recycled Content als beleidsinstrument: internationale wetgevingsvoorbeelden en verdere ontwikkeling.
Authors: HOOGMARTENS, Rob 
Dubois, Maarten
VAN PASSEL, Steven 
Issue Date: 2013
Abstract: Recycled Content werd als beleidsinstrument ontwikkeld als reactie op het groeiende aanbod gerecycleerd materiaal. Recycled content standaarden sporen producenten aan om gerecycleerd materiaal te gebruiken bij het vervaardigen van hun producten. De betreffende standaarden werden in het verleden dikwijls bij wet bekrachtigd. De laatste jaren valt er binnen Europa echter een verschuiving op te merken naar vrijwillig overeengekomen standaarden. De studie geeft een uitgebreid overzicht van internationale recycled content wet- en regelgeving. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan recycled content in de context van groene overheidsaankopen, een context waarin wettelijke implementatie interressant lijkt te zijn en veelvuldig wordt toegepast. De studie geeft verder punten van kritiek aan die in de wetenschappelijke literatuur worden opgelijst in verband met command-and-control wetgeving. Hiermee rekening houdende, worden er tot slot enkele aanbevelingen gedaan waar rekening mee gehouden zou moeten worden wanneer er wordt overgegaan tot een eventuele implementatie in Vlaanderen.
Keywords: Recycled content; recyclage; gerecycleerd materiaal; materialenbeheer
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14669
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Recycled Content als beleidsinstrument.pdfPublished version1.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

26
checked on Sep 6, 2022

Download(s)

4
checked on Sep 6, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.