Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14696
Title: Ruimte voor water in de stad: naar een meer geïntegreerde steden- en waterbouwkundige benadering.
Authors: Nolf, Christian
Putseys, Isabelle
De Meulder, Bruno
Shannon, Kelly
Willems, Patrick
DEVISCH, Oswald 
Issue Date: 2012
Source: WT-afvalwater, 12 (1), p. 3-15
Abstract: Dit artikel geeft een overzicht van het lopende interdisciplinaire project van de KU Leuven en de PH Limburg 'Water onderzoek in Vlaams verstedelijkte landschappen'. Met de opkomst van een preventief en gedecentraliseerd waterbeleid in Europa en Vlaanderen de afgelopen jaren, wordt waterbeheer steeds meer synoniem met ruimte voor water creëren. Het vereist dan ook een intense samenwerking tussen de (lang gescheiden) disciplines van hydrologie en ruimtelijke ordening. Hoewel nieuwe beleidsinstrumenten voor een integraal waterbeleid onlangs zijn geïntroduceerd, blijft hun uitvoering in de complexe ruimtelijke en institutionele context van Vlaanderen een uitdaging. Om hieraan tegemoet te komen, onderzoekt dit project, nieuwe ontwikkelingsconcepten en -methodes voor een meer geïntegreerde stedenbouw -en waterbouwkundige benadering. Met de case van Turnhout ter illustratie, focust dit artikel meer specifiek op de mogelijke wisselwerkingen tussen stedelijke drainage-infrastructuur en ruimtelijke vraagstukken in sterk verstedelijkte gebieden.
Keywords: Vlaanderen; ruimtelijke ordening; integraal waterbeleid; stedelijk waterbeheer; regenwater
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14696
ISSN: 1879-8780
Category: A2
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NOLF+C+et+al+(2012)+Water+in+de+Stad_WTA_nr1_feb2012_3-15.pdf3.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 28, 2022

Download(s)

10
checked on May 28, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.