Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14904
Title: Identificatie van techno-economische clusters in Vlaanderen op basis van input-outputgegevens voor 1995
Other Titles: Identifying techno-economic clusters in Flanders based on input-output data for 1995
Authors: PEETERS, Ludo 
TIRI, Marc 
Issue Date: 1999
Publisher: IWT-Vlaanderen
Series/Report: IWT-Studies
Series/Report no.: 27
Abstract: Economische clusters zijn productiesystemen van ondernemingen die in dezelfde waardeketen verbonden zijn via klant-leverancierrelaties, technologieontwikkeling, of gemeenschappelijke arbeidsmarkt- en consumentenmarktcondities. Een modern beleid kan clusteranalyse gebruiken als alternatief voor de klassieke sectoranalyse. Het innovatiebeleid is dan ook meer en meer geïnteresseerd in het creëren van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van deze synergieën. In de huidige studie wordt een eerste analyse gemaakt wordt van de reële verclustering van het economisch weefsel in Vlaanderen en nagegaan welke de belangrijke economische clusters zijn.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14904
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.