Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14905
Title: De socialisten te velde
Authors: ACKAERT, Johan 
Issue Date: 2012
Source: Samenleving en Politiek, 19 (7), p. 4-13
Abstract: Discussies over de lokale verankering van de sp.a worden vaak herleid tot beschouwingen omtrent sterke socialistische burgemeesters in de centrumsteden. Deze bijdrage poogt aan te tonen dat de realiteit toch meer complex is. We evalueren de positie van de sp.a in de eerste plaats aan de hand van de lokale verkiezingsuitslagen vanaf 1976 en de doorstroming van socialisten naar de colleges van burgemeester en schepenen. In tweede instantie vergelijken we de lokale kiescijfers van de sp.a met de federale en/of Vlaamse. Daarop schetsen we een aantal uitdagingen waarmee lokale sp.a-afdelingen op relatief korte termijn worden geconfronteerd. De meeste van die uitdagingen zijn niet uniek voor de sp.a maar alleszins op het gebied van rekrutering en selectie zijn ze voor deze partij wel bijzonder prangend.
Keywords: Gemeenteraadsverkiezingen; socalistische partij; rekrutering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14905
ISSN: 1372-0740
Category: A2
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.