Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14906
Title: Diffusie van belichaamde technologie in Vlaanderen: een empirisch onderzoek op basis van in/output- gegevens. Methodologische achtergronden bij het empirisch onderzoek naar de Vlaamse technologiediffusie
Other Titles: Diffusion of embodied technology in Flanders: An empirical analysis based on input-output data
Authors: PEETERS, Ludo 
Issue Date: 1998
Publisher: Vlaams Technologie Observatorium (IWT)
Series/Report: VTO-STudie
Series/Report no.: 7a
Abstract: Dit rapport is het tweede deel van de studie van de belichaamde technologiediffusie In Vlaanderen. In dit deel wordt een bespreking gegeven van enkele methodologische achtergronden bij het Vlaamse diffusie-onderzoek. Met name wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende punten: a) de wijze waarop een raming wordt gemaakt de Vlaamse I/O-tabel, en de Vlaamse investeringslabel voor de periode 1993 (beide tabellen liggan aan de grondslag van de afbeelding van de Vlaamse technologiediffusie); b) de meting van de directe technologiestromen en de berekeningswijze van de componenten van de totale technologie-intensiteit; c) de berekeningwijze van de technologiebalans Vlaanderen-buitenland.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14906
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.