Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14909
Title: Rapportering van niet-financiele informatie: relevant voor financiele analisten?
Authors: LYBAERT, Nadine 
Orens, Raf
Issue Date: 2012
Source: 30e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Antwerp, Belgium, 22 November 2012
Abstract: Diverse trends zoals de overgang naar een kenniseconomie en de introductie van nieuwe technologieën maken dat de relevantie van financiële informatie in het evalueren van de financiële positie en de winstgevendheid van ondernemingen verminderd is. De stakeholders van ondernemingen hebben bijgevolg behoefte aan niet-financiële informatie over onder meer de strategie, innovatie of klantenportefeuille, om ondernemingen te kunnen beoordelen. Dergelijke informatie wordt echter enkel op vrijwillige basis verschaft door ondernemingen. Hierdoor kan de mate en de diepgang van de gerapporteerde niet-financiële informatie sterke verschillen vertonen tussen ondernemingen. Het vrijgeven van vrijwillige niet-financiële informatie zou nochtans kunnen resulteren in voordelen voor ondernemingen, zoals een lagere kapitaalkost of een hogere waardecreatie, maar dienaangaande leveren de bestaande studies geen consistente resultaten op. De relevantie van de publicatie van niet-financiële informatie kan onderzocht worden door een analyse van het gebruik van dergelijke informatie door financiële analisten, één van de voornaamste gebruikersgroep van bedrijfsinformatie. De resultaten, zowel op basis van eerder onderzoek als op basis van eigen onderzoek bij een steekproef van Belgische financiële analisten, tonen aan dat financiële analisten niet-financiële informatie gebruiken bij het evalueren van ondernemingen. In het bijzonder gebruiken ze toekomstgerichte niet-financiële informatie en informatie over het productportfolio, de strategie en de doelstellingen. Corporate governance informatie en informatie over het intellectueel kapitaal van een onderneming worden in mindere mate gebruikt. Onze bevindingen tonen ook aan dat het gebruik van niet-financiële informatie bepaald wordt door kenmerken gerelateerd aan zowel de geanalyseerde onderneming als de financiële analist. Verder maken de financiële analisten die meer toekomstgerichte informatie en informatie over het relationeel kapitaal gebruiken, nauwkeurigere winstprognoses. Onze resultaten tonen aldus het belang en de relevantie aan van een gedegen verslaggeving aangaande niet-financiële informatie en dragen bij tot de discussie over een al dan niet verdere regulering van deze informatie.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14909
Category: C2
Type: Conference Material
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.