Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14918
Title: Bestrijding van (boekhoudkundige) fraude, al dan niet gebaat met publiek-private samenwerking
Authors: HELSEN, Zoe 
LYBAERT, Nadine 
Issue Date: 2013
Source: Accountancy & Bedrijfskunde, 33 (3), p. 17-41
Abstract: Fraude is zonder twijfel een ernstig maatschappelijk probleem waaraan niemand ontsnapt. Het bestrijden van fraude is al lang een opdracht voor de overheid. In dit artikel wordt het fenomeen van fraude en de fraudebestrijding onder de loep genomen, met daarbij de vraag of een samenwerking tussen publieke en private fraudebestrijders tot de mogelijkheden behoort. We focussen ons daarbij op één specifieke vorm van fraude met name boekhoudkundige fraude. De samenwerking tussen de publieke en de private sector blijft echter moeilijk zo zal blijken. Een belangrijke conclusie is onder andere dat de magistratuur te weinig weet over private fraudebestrijders en hun onderzoek en dat best een specifieke wet wordt opgesteld voor de forensische auditoren. Het doel van die publiek-private samenwerking is dat het privaat onderzoek op termijn niet opnieuw moet worden gedaan.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14918
ISSN: 0770-7142
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2015
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 23, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.