Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14949
Title: Paradoxen van landelijk wonen in Vlaanderen
Authors: Bervoets, Wouter
Van de Weijer, Marijn 
Issue Date: 2012
Source: AGORA: magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken, 28 (1), p. 34-38
Abstract: In Vlaanderen zijn stad en platteland in grote mate samengevloeid tot een diffuus landschap. Het wonen is historisch hecht verbonden met het platteland. In het licht van sociale, economische en ecologische uitdagingen wordt gezocht naar alternatieve ontwikkelingsscenario’s. Deze bijdrage peilt het maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijke transformaties van het Vlaamse platteland.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14949
Link to publication: http://www.agora-magazine.nl/wp-content/uploads/2012/09/AGORA-2012-1-RSVP.pdf
ISSN: 1380-6319
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

58
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.