Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15252
Title: ECP Beerse/Merksplas: Conceptbepaling
Authors: Devriendt, Nathalie
Van Dael, Miet 
Pelkmans, Luc
Cornelis, Erwin
Pieper, Hannes
Issue Date: 2013
Abstract: Dit deelrapport beschrijft hoe het concept van het ECP in Beerse/Merksplas technisch tot stand is gekomen. Het doel van dit rapport is om de evolutie van eerste idee tot de ontwikkeling van scenario’s met de optimalisatie tussen de verschillende deelprocessen en afstemming met de randvoorwaarden van de locatie maar ook de wettelijk/juridische randvoorwaarden te doorlopen. De resultaten van de verschillende scenario’s met de benodigde hoeveelheden input en de geleverde output, worden in dit rapport weergegeven in energie en massa balansen en tabellen. Het zijn deze balansen die verder gebruikt zijn om de economische doorrekening en de duurzaamheidsanalyse te doen.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15252
Link to publication: http://www.ecp-biomass.eu/sites/default/files/pages/20130426%20Rapport%20ECP%20%20%20Beerse_Merksplas%20conceptbepaling.pdf
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20130426 Rapport ECP Beerse_Merksplas conceptbepaling.pdfRapport1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 16, 2022

Download(s)

4
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.