Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15364
Title: De economische impact van de sluiting van Ford Genk
Authors: PEETERS, Ludo 
VANCAUTEREN, Mark 
Issue Date: 2013
Source: Over. Werk Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 23 (2), p. 76-83
Abstract: Dit artikel bevat een samenvatting van de resultaten van een recente studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk. De bevindingen van de studie zijn, zoals verwacht, erg verontrustend. Met de sluiting van Ford Genk wordt de grootste economische motor van de provincie Limburg plots weggerukt. Door het wegvallen van Ford Genk gaan in Limburg in totaal zowat 8 200 arbeidsplaatsen verloren (ongeveer 4% van het aantal loontrekkers in de Limburgse privésector)—en bijna 12 000 jobs als de rest van Vlaanderen meegerekend wordt. De Limburgse werkloosheidsgraad neemt hierdoor toe met 2%-punten, wat betekent dat het aantal werklozen in de provincie met 30% stijgt. Daarnaast veroorzaakt deze klap een welvaartsverlies van 2,5 à 3% van het Limburgse BBP, en daalt de groei van de arbeidsproductiviteit in de provincie met ca. 11%. Tevens is te verwachten dat de ontslagen Fordwerknemers niet zo gemakkelijk terug aan de slag zullen kunnen gaan in eigen streek.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15364
Link to publication: http://www.steunpuntwse.be/view/nl/9415354
ISSN: 1379-7034
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 23, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.