Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15547
Title: Conflictvrije verkeersinstallaties: Het effect op de verkeersveiligheid
Authors: Van Herck, Stijn
Advisors: WETS, Geert
DANIELS, Stijn
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Kruispunten zijn plaatsen in het verkeersnetwerk waar verkeersstromen, van vaak alle type verkeersdeelnemers, uit verschillende richtingen elkaar kruisen. Deze kruisende patronen brengen veel potentiële conflicten met zich mee. Er worden vaak specifieke maatregelen genomen om deze plaatsen te organiseren en te structureren. Eén van deze maatregelen zijn verkeersregelinstallaties. Verkeersregelinstallaties zorgen er namelijk voor dat de verschillende verkeersstromen in tijd gescheiden worden. In dit rapport worden de gedeeltelijk en volledig conflictvrije verkeersregelinstallaties in het bijzonder onderzocht. Volledig conflictvrij betekent dat er geen conflicten of deelconflicten voorkomen. Het afslaand verkeer krijgt een groene pijl en het tegemoetkomend verkeer krijgt rood. Gedeeltelijk conflictvrij zijn kruispunten waarbij het links afslaand verkeer gedeeltelijk beschermd is. De afslaande voertuigen zien namelijk slechts gedurende een bepaald interval een groene pijl. Dergelijk syst
Notes: master in de verkeerskunde-verkeersveiligheid
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15547
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06241072012322.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.