Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15627
Title: De vertegenwoordiging van vrouwen in Belgische beursgenoteerde bedrijven: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse op basis van de jaarverslagen
Authors: Coox, Caro
Advisors: ZANONI, Patrizia
VERMAUT, Hannah
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Ondanks de sterke toename van vrouwen in het bedrijfsleven in de laatste decennia, blijven zij erg ondervertegenwoordigd in de topechelons van bedrijven en in raden van bestuur (Catalyst, 2012). Om dit fenomeen tegen te gaan zijn verschillende Europese landen overgegaan tot het ondernemen van acties. Zo werd in België in 2011 overgegaan tot de goedkeuring van een quotawetgeving betreffende het aandeel vrouwen binnen de raden van bestuur. Deze wetgeving stelt het volgende: 'Ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van genoteerde vennootschappen is van het andere geslacht.' De quotawetgeving is van toepassing op Belgische beursgenoteerde bedrijven en overheidsbedrijven die respectievelijk in 2017 en 2012 aan deze quota moeten voldoen (De Pauw, 2011). Andere EU-lidstaten voeren variaties van deze quotawetgeving in (Europees commissie netwerk, 2011), de Europese commissie zelf heeft ook een voorstel ingediend om te streven naar een samenhangend Europa op vlak van discr
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15627
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.