Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15726
Title: Record-and-Replay Design Tool Support
Authors: VAN DER VLEUTEN, Bob 
Advisors: LUYTEN, Kris
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterproef bestaat uit twee delen. In het eerste deel van de masterproef wordt een literatuurstudie gedaan naar de problemen (en bijhorende oplossingen) die designers ondervinden bij het design van interactieve interfaces. Vanuit die problemen worden dan verder voor drie specifieke problemen reeds bestaande oplossingen onderzocht. Meer bepaald voor het verstaanbaar maken van de implementatie van interactie, de ondersteuning van repetitieve taken en de ondersteuning voor sociale interactie bij het ontwikkelen van de interfaces. Na het onderzoek van verschillende mogelijke oplossingen wordt overgegaan tot de bepaling van een eigen concept gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek teneinde een prototype te ontwikkelen die op de best mogelijke manier de drie specifieke problemen voor designers probeert aan te pakken. In het tweede deel van deze tekst wordt een prototype voorgesteld dat werd ontwikkeld met de informatie vergaard in het eerste deel. Hierbij worden de verschille
Notes: master in de informatica-Human-Computer Interaction
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15726
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.