Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15796
Title: Het bewijs van kennis van de verblijfplaats in België bij betekening aan de woonplaats in het buitenland
Authors: VAN DEN BERGH, Bart 
Issue Date: 2013
Source: Rechtskundig weekblad, 2013, p. 171-174
Abstract: Krachtens art. 40, vierde lid Ger.W. is de betekening in het buitenland ongedaan indien de partij op wier verzoek ze is verricht, de verblijfplaats in België kende van degene aan wie betekend wordt. De partij die aanvoert dat de dagvaarding betekend had moeten worden op haar verblijfplaats in België en niet op haar woonplaats in het buitenland, moet bewijzen dat zij op het ogenblik van de betekening een verblijfplaats in België had en dat de betekenende partij daarvan op de hoogte was of had moeten zijn.
Keywords: Betekening en kennisgeving – Buitenland – Betekenende partij die kennis heeft van de verblijfplaats in België van degene aan wie betekend wordt – Bewijslast
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15796
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2015
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
077_150612_0171.pdf
  Restricted Access
main article96.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 25, 2022

Download(s)

6
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.