Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15837
Title: Implementatie van het gemeentedecreet: onvoltooide symfonie. Multivariate analyses
Authors: OLISLAGERS, Ellen 
HENNAU, Sofie 
ACKAERT, Johan 
De Rynck, Filip
Reynaert, Herwig
Issue Date: 2013
Publisher: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Abstract: Dit is het vierde onderzoeksrapport van het SBOV-project ‘Evaluatie van de innovaties in het gemeentedecreet op de lokale administratieve en politieke werking’. We gaan na in welke mate persoonlijke, politieke en gemeentekenmerken samenhangen met de houding van de respondenten ten aanzien van verschillende onderdelen van het gemeentedecreet. Onze aandacht gaat uit naar de veranderingen die het gemeentedecreet heeft aangebracht aan de politieke en ambtelijke component, de politiek-ambtelijke verhoudingen en de beleidsvoering. Tot slot formuleren we een aantal beleidsaanbevelingen.
Keywords: Gemeentedecreet; Lokale besturen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15837
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rapport_Olislagers et al_2013_Gemeentedecreet.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 25, 2022

Download(s)

2
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.