Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16055
Title: Het begrip 'prejudiciële vraag', de techniek en de plaats in de procedure
Authors: SCHOLLEN, Peter 
Issue Date: 2013
Publisher: Intersentia
Source: Ghysels, Jan; Vanlerberghe, Beatrix (Ed.). Prejudiciële vragen. De techniek in kaart gebracht, p. 1-35
Abstract: De opzet van deze bijdrage is om in te gaan op de respectieve rol van de bodemrechter en de partijen in het bodemgeding bij de beslissing om al dan niet een prejudiciële vraag te stellen, en om de invloed na te gaan van deze beslissing op het verdere verloop van de bodemprocedure. De aandacht wordt hierbij gericht op de procedures voor de gewone hoven en rechtbanken en op deze voor de Raad van State. Zowel de invloed van prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof, als van vragen aan het Hof van Justitie, aan het Benelux-Gerechtshof en aan het Hof van Cassatie in mededingingszaken komt aan bod. Wel blijft de bijdrage beperkt tot de gevolgen op procedureel vlak van het stellen van een prejudiciële vraag.
Keywords: prejudiciële vraag; procedure hoven en rechtbanken; procedure Raad van State
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/16055
ISBN: 978-94-000-0454-2
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
schollen - begrip prejudiciële vraag - zetproef.pdf
  Restricted Access
zetproef artikel339.9 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 20, 2022

Download(s)

14
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.