Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16234
Title: Patrimonium 2013
Editors: DECLERCK, Charlotte 
Pintens, W.
Issue Date: 2013
Publisher: Intersentia
Abstract: De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht, waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2013 vormt het achtste boekdeel van deze reeks. Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2013 beslaat de periode 1 juli 2012 tot 30 juni 2013. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente legislatieve en jurisprudentiĆ«le ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2013 komen Nederland en Spanje aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte de werkzaamheden van de Europese Unie op het gebied van het vermogensrecht van echtgenoten en geregistreerde partners nader toegelicht.
Keywords: Familiaal vermogensrecht; burgerlijke en fiscale ontwikkelingen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/16234
ISBN: 978-94-0000-445-0
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 28, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.