Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16359
Title: Het Grondwettelijk Hof, gehoudenheid tot successierechten en de begunstiging bij verzekeringen. Wat is het gevolg van het nieuwe artikel 124 van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst op deze materie?
Authors: TORFS, Nan 
Issue Date: 2013
Source: Tijdschrift voor notarissen, 2013 (4), p. 241-253
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/16359
ISSN: 1373-0479
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2015
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.